Τι είναι το σήμα «Μακεδονική Κουζίνα»

 

 

Το σήμα «Μακεδονική Κουζίνα» αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και απονέμεται, σε συνδυασμό με την άδεια χρήσης του, σε όσες επιχειρήσεις εφαρμόζουν το σχετικό πρωτόκολλο και περνούν με επιτυχία τις διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται.

Τα εδέσματα που φέρουν το σήμα προετοιμάζονται με πρώτες ύλες που περιλαμβάνονται στο Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η προετοιμασία γίνεται βάσει των παραδοσιακών τρόπων και συνταγών.

 

Οι επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να αιτηθούν πιστοποίησης, ανήκουν στον κλάδο της μαζικής εστίασης σε ελεγχόμενο χώρο, είναι δηλαδή εστιατόρια και ξενοδοχεία, που διαθέτουν χώρο εστίασης ασχέτως κατηγορίας και μεγέθους.

 

Κάθε επιχείρηση, που δραστηριοποιείται νόμιμα μέσα στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την πιστοποίησή της και να λάβει το ανάλογο σήμα.

 

Για την μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των λειτουργιών της πιστοποίησης η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναθέτει τον έλεγχο των λειτουργιών σε ανεξάρτητη επιτροπή, όπου εκπροσωπούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Έτσι η Επιτροπή Αμεροληψίας έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις λειτουργίες του μηχανισμού πιστοποίησης και ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται από το σύστημα λειτουργίας του.