Η «Μακεδονική Κουζίνα», με τις μοναδικές παραδοσιακές και εκλεκτές γεύσεις της μπορεί να προβάλει την ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα της Κεντρικής Μακεδονίας, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητά της διεθνώς και, επομένως, να αποτελέσει το εργαλείο για την ενίσχυση του γαστρονομικού τουρισμού και την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας.Το σχέδιο προώθησης της καμπάνιας περιλαμβάνει τη θεσμοθέτηση και υιοθέτηση του Μακεδονικού Σήματος Ποιότητας για τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, που παράγονται εντός των ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο η ποιοτική παραγωγή της μακεδονικής γης να αποτελεί στο εξής ένα αναγνωρίσιμο διεθνώς brand name. Η διαδικασία «προτυποποίησης και σήμανσης των αγροδιατροφικών προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας» συνοδεύεται από τη θεσμοθέτηση της «Μακεδονικής Κουζίνας», μιας πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό την προβολή των αυθεντικών μακεδονικών συνταγών, οι οποίες εκτελούνται με εκλεκτές πρώτες ύλες, που παράγονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής μας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της «Μακεδονικής Κουζίνας» είναι η χρήση εκλεκτών κρεάτων, γαλακτοκομικών, οσπρίων και λαχανικών για την παρασκευή και δημιουργία μοναδικών συνταγών, που συνθέτουν τον γαστρονομικό χάρτη της Περιφέρειας και εμπνέονται από τοπικές παραδόσεις.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας  «Μακεδονική Κουζίνα» δημιουργείται ένα ειδικό σήμα, με σκοπό να απονέμεται σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις εστίασης , που θα προσφέρουν αυθεντικές μακεδονικές συνταγές με χρήση αυθεντικών υλικών της μακεδονικής γης. Η καθιέρωση του σήματος αποτελεί  προτεραιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε η τοπική κουζίνα να γίνει ευρέως γνωστή και αναγνωρίσιμη και να αποκτήσει την ταυτότητα που της αξίζει. Η προώθηση της τοπικής γαστρονομίας μπορεί να αποφέρει σημαντικά  οφέλη και πλεονεκτήματα για μια νέα δυναμική στην αγροτική παραγωγή και τον τουρισμό, τοποθετώντας με υψηλές αξιώσεις την Κεντρική Μακεδονία στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη.